perhekotipeikonpesa.fi

PEIKONPESÄ

Perhekoti Peikonpesä on lastensuojelun yksikkö, jossa tarjoamme kodinomaista sijaishuoltoa 0-18- vuotiaille lapsille. Tarjoamme myös yksilöllisesti suunniteltuja jälkihuollon palveluita.

Perhekotipeikonpesä

MEISTÄ

Perhekoti Peikonpesä on 7- paikkainen perustason lastensuojeluyksikkö Somerolla, Varsinais- Suomessa. Toimintamme perustuu kodinomaisuuteen, vahvaan ammattitaitoon sekä rauhalliseen ympäristöön. Peikonpesä sijaitsee maaseudulla, Someron Ylöpirtissä. Somero sijaitsee noin 100 km:n päässä Helsingistä, noin 120 km:n päässä Tampereelta ja noin 90 km:n päässä Turusta.  Someron keskustaan, jossa peruskoulut (myös erityisluokkia) ja lukio ovat, on Peikonpesästä matkaa noin 8 km. Koulukyyditys järjestetään Peikonpesän/hyvinvointialueen puolesta. Alueella on useita päiväkoteja ja esikouluja.

Somerolla sijaitsee muun muassa uimahalli, nuorisotila, elokuvateatteri, uimarantoja sekä lasten leikkipuistoja sekä erittäin hyvät mahdollisuudet erilaisiin liikunnallisiin, musiikillisiin ja kuvataiteellisiin harrastuksiin, kuten jalkapalloon, jääkiekkoon, sählyyn, partioon, kuvataiteiden perusopetukseen, uintiin, tanssiin, judoon, yms. 

Peikonpesässä on lapsille ulkoilutoimintaa varten uima-allas ja ulkoporeamme, mopoja, mönkijä ja skootteri, trampoliini, pyöriä yms. Lisäksi pihalla on autotallin yhteydessä verstas, jossa voi mm. tehdä puutöitä, korjailla ja huoltaa pyöriä ja mopoja. Yksikön pihalta pääsee suoraan metsään, ja uimarantaankin on vain 1,5 km.

Perhekoti Peikonpesällä on tällä hetkellä vapaita paikkoja:

0

Perhekotipeikonpesä

PEikonpesän toimintaperiaatteet

Peikonpesässä toimintaamme ohjaa kiintymyssuhdeperustainen ymmärrys lapsen tarpeista tuntea itsensä rakastetuksi, hyväksytyksi ja osaksi yhteisöämme, menettämättä silti yhteyttä omaan taustaansa ja biologiseen perheeseensä.

Peikonpesässä uskomme ajatukseen ihmisestä aktiivisena, autonomisena ja toiminnallisena yksilönä, joka pyrkii toteuttamaan itseään, haluaa osallistua, vaikuttaa sekä asettaa omat päämääränsä. 

Panostamme siihen, että lapsi saa riittävästi tukea ja ohjausta, häntä kiinnostavaa harrastustoimintaa sekä lämpöisen ja rakastavan ilmapiirin, jossa kaikilla jäsenillä olisi tunne siitä, että hänet hyväksytään, hänestä välitetään ja hänet otetaan yksilönä huomioon. 

 

 

 

 

Kasvatusperiaatteet tiivistetysti:

 

Kiintymys, turva, säännöllisyys, luottamus, yksilöllisyys, kunnioitus, positiivisuus, yhdessä tekeminen, kodinomaisuus, rakkaus ja välittäminen, sitkeä uudelleen yrittäminen

 

 

Perhekotipeikonpesä

Peikonpesässä on yhteiset perussäännöt. Jokaisen lapsen tilanne huomioidaan kuitenkin yksilöllisesti, ja tarvittaessa kodin sääntöjä yksilöllistetään iän ja lapsen tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisistä ja ikätasoisesta sääntöjen soveltamisesta sovitaan yhdessä lapsen, huoltajien ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa. 

Perussääntöihin kuuluvat normaalit lapsiperheen säännöt ja turvalliset rajat; säännölliset ruoka- , nukkumis- ja kotiintuloajat, rajallinen ja valvottu ruutuajankäyttö, kaverien kyläilyistä sovitaan etukäteen ja aikuiset varmistavat ne, koulutyöstä ja koulutehtävistä huolehtiminen, toistemme hyvä ja kunnioittava kohtelu, lapset siivoavat ikätasoisesti kerran viikossa huoneensa ja osallistuvat halutessaan ikätasoisesti kodin pieniin askareisiin.

 

Peikonpesän toimintakulttuuri on vakaa, mutta tarvittaessa joustava; vastuullisuuteen kasvattaminen tapahtuu mielestämme parhaiten kannustaen ja onnistumisten huomioimisen kautta. 

Kun lapsessa oleva hyvä huomataan, se vahvistuu. Tästä syystä seuraamukset pohjaavat yhteiseen sopimiseen ja kasvatuksellisiin keskusteluihin.

Jos lapsi ei noudata sääntöjä, on seurauksena ensisijaisesti kasvatuskeskustelua ja yhteistä pohtimista siitä, miten ja miksi sääntöä on rikottu ja miten vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa. 

Huomioimme onnistumisia ja sääntöihin sitoutumista, ja pyrimme kasvattamaan lapsen omaa vastuuntuntoa ja halua toimia oikein ja sovitusti.

Seuraamuksista sovitaan yhdessä lapsen, huoltajien ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa. 

TOIMINNAN TAVOITTEET

Peikonpesä tuottaa yksityisiä lastensuojelun sijaishuollon palveluita hyvinvointialueille. Lisäksi tarjoamme jälkihuollon palveluita, joiden sisällöistä sovitaan yhdessä vastuusosiaalityöntekijän, nuoren ja nuoren muun verkoston kanssa.

Peikonpesässä panostamme lapsen yksilöllisten tarpeiden vastaamiseen sekä sijoituksen korjaavaan merkitykseen luomalla lapselle turvallinen, kodinomainen ja välittävä kasvuympäristö. 

Peikonpesässä panostamme myös lapsen huoltajien, vastuusosiaalityöntekijän ja yksikön yhteiseen kasvatuskumppanuuteen. Huomiota kiinnitetään myös lapsen koulunkäynnin tukemiseen, sosiaalisen toiminnan vahvistumiseen ja yhteiskunnallisen osallisuuden, kuten harrastamisen, tukemiseen. Lasta tuetaan kasvamaan vastuuntuntoiseksi sekä itseään ja toisia kunnioittavaksi aikuiseksi.

Yhteistyötahot:

Meille on erityisen tärkeää ylläpitää hyvää yhteistyökumppanuutta huoltajiin ja lasten lähipiiriin, kouluun ja päivähoitoon sekä lapsen asioista vastaaviin viranomaisiin ja muihin mahdollisiin yhteistyötahoihin. Peikonpesässä jokaiselle lapselle laaditaan hyvinvointialueella tehtyyn lapsen asiakassuunnitelmaan pohjautuva hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet, niiden toteuttamisen edellytykset ja tavat.

Perhekotipeikonpesä

TIIMI

 

Peikonpesässä työskentelevät toiminnasta vastaava sosiaalityöntekijä Pia Nevalainen (YTM, FL, nepsy-ohjaaja), yksikön hallinnollisista, tietoturvallisuudesta ja kiinteistönhuollollisista asioista vastaava Henri Nevalainen (DI), lähihoitaja Ainomaria Honkonen, nuoriso-ohjaaja Janne Joosela sekä nuoriso-ohjaajaopiskelija. 

 

Perhekotipeikonpesä

AJANKOHTAISTA

TAPAHTUMAT

  • Ei tapahtumia